Kovový nábytok TechnoBank

TechnoBank, s.r.o. - stránky vo výstavbe

Profil spoločnosti:

TechnoBank, s.r.o. je spoločnosť zameraná na vývoj a produkciu technologického, kovového nábytku a priemyselného vybavenia a súčasne zabezpečuje návrhy a vlastné dodávky komponentov do priemyselných i administratívnych prevádzok, vrátane ich súvisiaceho zázemia.

Sme zákaznícky orientovanou firmou, ktorá sa usiluje o dlhodobé partnerstvo so zákazníkom, pre ktorého sa snažíme vytvárať bezpečné a príjemné pracovné prostredie, ktoré je základom každej efektívnej práce. V tomto smere vyvíjame maximálne úsilie pri vývoji a konštrukcii nových dielenských zostáv a vybavenia a záleží nám na neustálom zlepšovaní služieb pre zákazníka.

Charakteristiku našej činnosti tvorí najmä:

1. Bezplatná konzultácia a návrh riešení pracovísk a ich zázemia:

Zisťujeme potreby zákazníka, a to z aspektu funkčnosti i vzhľadu jeho pracovného prostredia. Tieto vstupné informácie transformujeme do podoby vlastného návrhu, ktorý môže byť spracovaný na želanie napríklad aj v podobe priestorovej štúdie projektu pracoviska. Po finálnej konzultácii a odsúhlasení celého projektu nasleduje:

2. Výber vhodných zostáv pracovísk a ostatného zariadenia:

V tejto fáze pomáhame zákazníkovi vyberať vhodný a funkčný mobiliár, ktorý bude plne vyhovovať ako jeho estetickým predstavám, tak aj trendom sledujúcim maximálnu produktivitu a bezpečnosť práce. V tomto ohľade môžeme pristúpiť i k atypickej výrobe komponentov, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť danej prevádzky, prípadne môžeme podporiť aj firemný imidž zákazníka jeho výberom farebných odtieňov či materiálov.

3. Vlastné dodávky:

Zabezpečenie dodávok maximálne optimalizujeme vzhľadom na predstavy nášho zákazníka, a to aj v prípade atypických zákaziek. Štandardne sa dodacie lehoty pohybujú v rozmedzí 3-5 týždňov. V prípade samotnej inštalácie u zákazníka vždy prihliadame k tomu, aby sme nenarušili jeho pracovný režim a poriadok. Po vzájomnej dohode je možné realizovať dodávky napríklad aj mimo prevádzkových hodín.

4. Zákaznícky servis:

Zákaznícky servis je absolútnym základom našej práce. Naša firma poskytuje na tovar popri záručnom servise samozrejme aj pozáručný servis a starostlivosť, spočívajúcu v možnosti jednoduchého repasovania nášho mobiliáru alebo jeho úpravy. Z tohto dôvodu sú naše výrobky v maximálnej miere zostavované zo sériovo vyrábaných komponentov alebo súčiastok ľahko dostupných na trhu. V oblasti zákazníckeho servisu je naším najlepším spolupracovníkom a radcom práve sám zákazník, ktorého potreby a invencia smerujú naše služby správnym smerom.

Kontaktná adresa (vzorková predajňa):

TechnoBank, s.r.o.
telefón: +421 0221000210, 0221025008, 0221025009
e-mail: info@technobank.sk

Informácie o subjekte:

Spisová značka: C 86082 vedená na registrovom súde v Prahe
Názov subjektu: TechnoBank, s.r.o.
IČO: 26500213, DIČ: CZ26500213
Sídlo: Dolina 69/15, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
Deň zápisu: 19.12.2001
Bankové spojenie: Fio banka Bratislava, č. ú. 2200166610/8330